-داراي تصوير Full-HD   1080P/1080i/720P HD Video Formats 

- داراي 20X زوم اپتیکال و 12X  زوم ديجيتال 

- داراي منوي OSDپ2

- استفاده از كنترل كننده هاي  ,RS-232IN,RS-232OUT,RS-422/RS-485) RS422) 

- بهره گيري از پروتوكلهاي(  ( PLCO D / P , VISCA

- داراي خروجیهاي    مختلف Component,VGA,BNC /  DVI-I,HD-SDI

- داراي گزينه Image Flip

- داراي ريموت كنترلر IR

- قابل اتصال به TV و projector

- قابليت اضافه نمودن لنز وايد براي كاربردهاي خاص 

- طراحي مدرن و حركت نرم دوربين در حالت زوم