تماس باما

تهران -خیابان سهروردی جنوبی - کوچه حمید - کوچه نسترن - پلاک 12 - واحد 2

0912-2337506   021-77600975

درباره ما

شرکت مهندسی فرا آوا فعالیت خود را در زمینه سیستمهای صوتی و تصویری و کمک آموزشی از سال 1388 شروع کرده ، از جمله اهداف مهم شرکت همکاری با اکثر سازمانها  و...

خدمات

شرکت مهندسی فرا آوا نه تنها به ورود تکنولوژیهای جديد فكر مي‌نمايد بلكه بعد از تجهيز یه دنبال ارائه خدمات و پشتيباني بهتر است این شرکت با تعداد زيادي از مراكز...

Design & Features

JSN Decor was developed with extreme focus on typography and we believe it provides the most comprehensive content presentation capability. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement. Let's take a look.

Headings

This is an H1 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H2 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H3 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H4 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H5 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

This is an H6 Header

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.


Text columns

You can arrange content in multiple columns by using very simple html code. JSN Decor will detect the amount of columns you defined and automatically make arrangement.

Usage: <div class=”grid-layout”><div>Text in column 1</div><div>Text in column 2</div></div>

Content arranged in 2 columns

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Content arranged in 3 columns

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Content arranged in 4 columns

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Text column

At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Content arranged in 5 columns

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.

Text column

Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet.


Text styles

Preformatted text (<pre> tag)


div.grid-layout2 div.grid-col {
 float: left;
 width: 49.95%;
}
div.grid-layout3 div.grid-col {
 float: left;
 width: 33.3%;
}

Quote text (<blockquote> tag)

You can us this style to quote somebody's speech, idea or a fragment from some book, articles, etc. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <blockquote>This is your quote</blockquote>

Drop Cap

You can use this special drop cap symbol style for magazine / newspaper text paragraph. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-dropcap">This is the text with dropcap symbol.</p>

Highlighted Text

You can use this style to highlight important words and / or keyword expression in search result page. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer eleifend elit vel tellus laoreet. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <span class="text-highlight">This is the text to be highlighted.</span>

Highlighted Text on mouse over

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="text-box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>

You can use this style to highlight important text block on mouse over. Just roll mouse over this text block to see how it's highlighted.

Usage: <div class="text-box-highlight">This is the text to be highlighted.</div>

Alert Text

You can use this style for alert or warning text paragraph requiring user's attention. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-alert">This is text that requires user's attentions.</p>

Info Text

You can use this style for regular information text paragraph that does not require much user's attentions. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-info">This is your d text.</p>

Download Text

You can use this style for information text paragraph related to download process. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-download">This is download related text.</p>

Tip Text

You can use this style for useful information like tips, hint or help text. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-tip">This is yourtip hint or help text.</p>

Comment Text

You can use this style for comment text paragraph. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-comment">This is your comment text.</p>

Attachment Text

You can use this style for information text paragraph related to attachment file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-attachment">This is your attachment related text.</p>

Video Text

You can use this style for description text paragraph that related to video file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-video">This is your video related text.</p>

Audio Text

You can use this style for description text paragraph related to audio file. At ut pellentesque risus quis sem eros et consequat enim lorem. Aenean lorem consequat consequat eu.

Usage: <p class="text-audio">This is your audio related text.</p>


Link Styles

Link Icon Styles

You can attach up to 20 predefined icons to the front of any link by adding simple class to it.

Usage: <a class="link-icon jsn-icon-xxx">This is link text.</a>, where xxx is the name of icon to be applied. Detailed information about all icon names can be found in template documentation.

Example: <a class="link-icon jsn-icon-download">This is link to download something.</a>

Link Button Styles

JSN Decor offers 6 button styles to decorate any call-to-action links you have in the content.

Usage: <a class="link-button button-xxx">This is link text.</a>, where xxx is the button color name selected from: light, dark, green, orange, blue and red.

Example: <a class="link-button button-orange">See plans & pricing.</a>

Combination of Button and Icon Styles

You can use both button and icon link style combined.

Usage: <a class="link-button button-xxx"><span class="link-icon jsn-icon-yyy">This is link text.</span></a>, where xxx and yyy are button color and icon names respectively.

Example: <a class="link-button button-green"><span class="link-icon jsn-icon-cart">Add to cart.</span></a>

Extension link styles

JSN Decor is able to attach not only descriptive icon to the front of link as described in above section, but also 23 extension icons to the end of the link.

All icons can be assigned automatically by enabling a template parameter or manually by adding simple class to the link.

Usage: <a class="link-icon-ext jsn-icon-ext-xxx">This is link text.</a>, where xxx is the icon name. Detailed information about all icon names can be found in template documentation.


Table Styles

Plain Rows table style

Table header Column header 1 Column header 2 Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

Color Stripes table style

Table header Column header 1 Column header 2 Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

Grey Stripes table style

Table header Column header 1 Column header 2 Column header 3
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Row header 1 Lorem ipsum Dolor sit amet Lorem ipsum
Table footer Footer data

List styles

Standard list styles

Unordered list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Ordered list
 1. Lorem ipsum dolor sit amet
 2. Consetetur sadipscing elitr
 3. Sed diam voluptua

Arrow list styles

Red arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Blue arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Green arrow
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua

Icon list styles

Article icon list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Folder icon list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Image icon list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Online icon list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Star icon list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
User icon list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua

You can assign any of predefined 20 icons to list items. 6 icons shown above are just samples.

Number list styles

Blue Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Green Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Grey Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Orange Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Red Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Violet Bullet number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Blue Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Green Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Grey Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Orange Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Red Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua
Violet Digit number list
 • Lorem ipsum dolor sit amet
 • Consetetur sadipscing elitr
 • Sed diam voluptua

JSN Decor provides 6 box designs for module background styling, which can be combined with 20 predefined icons for module title styling. Take a look around to see how module styles are applied.

Module styles are configured by module's parameter Module Class Suffix with very simple syntax. To set up icons, you need to add string icon-xxx to module class suffix, where xxx is the icon name.

Module Positions

JSN Decor provides 37+ module positions allowing you to have multiple layout configurations. All module positions are collapsible which means if you don't publish any modules in some positions it will not take any blank spaces leaving those for neighbor modules. Some positions are designed to arrange modules inside in horizontal layout which makes it very easy to reorder modules inside it.

See all module positions outline


Layout Configuration

Layout configuration by template parameters

JSN Decor allows you to change the width size for several critical layout elements. All settings can be done via template parameters in section LAYOUT SETTINGS.


Layout Variations

JSN Decor layout system is very flexible and capable. Module positions are designed in smart way to cover all possible spot where you might want to put content. Moreover, you can specify width of both overall layout and specific columns conveniently via template parameters. Bellow is live presentation of some most popular layout variations:

JSN Decor provides 5 menu styles to present your website navigation. The default Joomla! built-in menu module (mod_mainmenu) is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

Top Menu

Top Menu

Top Menu allows you to arrange menu items in horizontal line and assign icons to them. All icons are configured directly in menu item settings page which is very convenient.

See live demo of Top Menu


Main Menu

Main Menu

Main Menu is very powerful menu built with clean accessible XHTML code structure and effective drop-down submenu panels.

Main Menu with icons and rich text

Main Menu Rich Text combined with Icons

You can add icon and descriptive text to each menu item to make them much clearer and more appealing. Both descriptive text and icons are configured directly in menu item settings page, which is very convenient.

See live demo of Main Menu


Side Menu

Side Menu

Side Menu is very unique vertical menu with slide-out panels. This menu is extremely efficient when you have complex navigation with a lot of menu items.

See live demo of Side Menu


Tree Menu

Tree Menu represents menu items in clear tree-like hierarchy, which is very appropriate for indexing menu. By default all submenu items are collapsed until you select the parent menu item.

See live demo of Tree Menu


Div Menu

Div Menu

Div Menu is simple yet nice menu bar with items separated by slightly visible dashes. This menu is very suitable for footer navigation presentation.

JSN Decor has incredibly beautiful clean design with ultra flexible layout built-up from 37+ module positions. The combination of 6 colors variation, 5 menu styles and 6 module styles results in a really remarkable website. In addition, super rich typography makes your content look stunning and clear for all users.

Layout

37+ module positions allowing you to have multiple layout configurations. All module positions are collapsible and can arrange modules in horizontal or vertical layout.

More about layout

Color Variations

6 major color variations for your taste. Each color variation covers not only the main background, but also color of drop-down menu, links, table's header and more.

More about colors

Menu Styles

5 menu styles to display your website navigation on multiple positions. The built-in menu module is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

More about menu styles

Typography

Super rich typography ready for the most comprehensive content presentation. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement.

More about typography

Module Styles

JSN Decor provides 6 background designs, which can be combined with 20 predefined icons for outstading module styling. Make your modules look good easily!

More about modules styles

Font Styles

3 font face options for major website types and 3 font size options for major audience. Each font face option is a combination of 2 font types, which looks stunning..

More about font styles

محصولات دیگر

مشتریان فرا آوا
 سازمان بورس کشور

شرکت ملی نفت 

دانشگاه آزاد اسلامی

خبرنامه ماهیانه

تجهیز سالن کنفرانس آموزش و پرورش و افتتاحیه سالن بدست ریاست جمهوری

تجهیز سالن تالار معلم ، اتاق وزیز کشور ، اتاق وزیر راه و شهر سازی ، کشتی سازی صدرا و...

اجرای پروژه فاوا سیستم کنفرانس

دوربین های FULL hd با خروجی USB,IHDMI,SDI

سیستم کنفرانس ، میکروفن کنفرانس ، لابراتوار زبان ، پنل vsp ، دوربین FullHD , دوربین چرخشی ، دوربین آمفی تئاتر ، رکوردر  soudset ، Avermedia 

درباره ما

شرکت مهندسی فرا آوا فعالیت خود را در زمینه سیستمهای صوتی و تصویری و کمک آموزشی از سال 1388 شروع کرده از جمله اهداف مهم شركت همکاری با تمامي سازمانها و دانشگاه های كشور عزيزمان ايران بوده و در این راستا تعداد زیادی از این مراکز با تجهیزات پیشرفته این شرکت تجهیز گردیده اند,گستره کار این شرکت به وسعت میهن عزیزمان ایران بوده و لذا اکثر مراکز آموزشی و دانشگاهی در تمامی استانها وشهرها از سیستمهای این شرکت استفاده نموده و این شرکت خدمات خود را به همگی مراکز ارائه می دهد.